PL   EN    RU

Biuro
Rachunkowe

Oferujemy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców w zakresie:

 • ksiąg handlowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • kadr i płac
 • pomoc w rozliczeniach z US i ZUS

Obsługujemy zarówno małe jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki osobowe oraz spółki handlowe. 

Pomożemy Ci

z założeniem własnej 

działalności gospodarczej

lub rejestracji spółek prawa 

handlowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • od 150 zł
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  rocznych zeznań PIT-28

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • od 150 zł
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • miesięczne lub kwartalne rozliczania
  podatku dochodowego
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Księgi handlowe

 • od 600 zł
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • miesięczne lub kwartalne rozliczania
  podatku dochodowego
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem
  przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie
  informacji dodatkowe
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego
  zeznania rocznego CIT-8
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
  wystawianie potwierdzeń sald

Kadry i płace

 • od 50 zł / osoba
 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia
  oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach
  nocnych oraz nadliczbowych
 • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  pracowników, przygotowywanie przelewów
  do Urzędu Skarbowego
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie
  deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników
  dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-11, PIT-8B
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących
  danych kadrowych

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie
dla każdego Klienta

Kontakt

Zaufało nam naprawdę wielu Klientów. Teraz czas na Ciebie – skontaktuj się z nami. Pomożemy także Tobie.

Formularz kontaktowy

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo