PL   EN  

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art.46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Textilimpex Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

termin składania ofert do dnia 29.09.2023
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo