PL   EN  

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Od 25 lat Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. 

Została reaktywowana w 1990 roku, aby służyć ponad 300 zrzeszonym w niej podmiotom. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Logo Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dane adresowe:

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź
Polska

tel.: +48 42 208 93 23
kom. +48 797 991 360
email: biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.pl

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo